Kontaktai
2021.11.16

Dedikuoti serveriai: kuo jie išsiskiria, kas juos renkasi, kada jie pasiteisina?

Ekspertinė įžvalga

Pasirinkusios dedikuotų serverių nuomos sprendimą, įmonės ne tik užsitikrina didesnį sistemų patikimumą bei saugumą. Nuo jų darbuotojų pečių taip pat nukrenta visa techninė įrangos priežiūra, o naudojamą įrangą atnaujinti ar pakeisti tampa kur kas paprasčiau.

Lina Matusevičienė, „Baltnetos“ produktų vadovė

Dedikuoti serveriai yra vienas iš debesų paslaugų tipų, kuris suteikia galimybę klientui naudotis duomenų centre patalpintais jam priskirtais serveriais ir jų resursais. Toks sprendimas turi kelis pranašumus. Pirmiausia, kliento įrangos konfigūravimu ir technine priežiūra rūpinasi duomenų centre dirbantys kvalifikuoti specialistai. Antra, serveriai yra patalpinami saugioje fizinėje aplinkoje, garantuojančioje net kelių lygių apsaugą. Ši paslauga gali įmonėms suteikti ir kitų naudų, aptarsime jas plačiau.

Debesų kompiuterijos aktualumas didėja

Kaip rodo Europos statistikos agentūros „Eurostat“ duomenys, Lietuvoje debesų kompiuterijos paslaugos šalies versluose kol kas dar nėra itin paplitusios – jomis 2020 m. naudojosi tik maždaug kas trečia įmonė. Tiesa, situacija Lietuvoje yra panaši kaip ir visoje ES – Bendrijos šalyse vidutiniškai 36 proc. įmonių naudojasi debesų kompiuterijos paslaugomis.

Šiuo atžvilgiu išsiskiria Skandinavijos šalys, kuriose debesų kompiuterijos paplitimas siekia nuo 67 proc. Danijoje iki 75 proc. Suomijoje. Viena iš priežasčių tokiam palyginti aukštam šių paslaugų populiarumui minėtose šalyse yra pažangesnis ir konkurencingesnis vietos verslas. Kita priežastis – brangiai apmokami specialistai. Tai vis labiau aktualu ir Lietuvoje.

Sparčiai kylantys visų sričių IT specialistų atlyginimai Lietuvoje lemia, kad šioje srityje nesispecializuojančioms įmonėms tampa vis sunkiau pritraukti ir išlaikyti reikalingus darbuotojus. Todėl net ir santykinai didelės bendrovės, turinčios pakankamus finansinius resursus, pereina prie IT paslaugų pirkimo iš išorės.

Debesijos pranašumai prieš fizinius serverius kliento biure

Debesų kompiuterijos paslaugas galima pasitelkti toms pačioms funkcijoms kaip ir fizinį serverį. Kai įmonės įvertina visas su nuosavo serverio išlaikymu susijusias finansines ir laiko sąnaudas, dažniausiai išryškėja debesijos sprendimo nauda. O nusprendusios pereiti prie debesijos paslaugų, susiduriama su dilema, ką pasirinkti – resursų nuomą (angl. Public Cloud) ar dedikuotą serverį/jų klasterį (angl. Private Cloud).

„Resursų nuomos paslauga dažnai patenkina daugelio įmonių poreikius – tai pakankamai universali ir lanksti alternatyva nuosaviems serveriams.“

Resursų nuomos paslauga dažnai patenkina daugelio įmonių poreikius – tai pakankamai universali ir lanksti alternatyva nuosaviems serveriams. Be to, pasirinkus viešojo debesies paslaugą, įmonių vadovams ar atsakingiems asmenims nereikia gilintis į įvairius klausimus, susijusius su technine įranga, operacinių sistemų licencijavimu, atsarginių kopijų stebėsena ir pan. Vietoje to, jie visą laiką gali būti tikri, kad gaus tokius resursus, kokie jų verslui tuo metu yra aktualūs.

Dedikuotą serverį ar iš kelių serverių sudarytą jų klasterį renkasi įmonės su specifiniais poreikiais, kuriuos sunku įgyvendinti viešajame debesyje. Duomenų centre įrengti dedikuoti serveriai pasižymi ne vienu privalumu: jų techninę priežiūrą užtikrina duomenų centre dirbantys IT specialistai, dedikuotais serveriuose veikia paties kliento pasirinkta programinė įranga, visi jų resursai yra skirti ir pasiekiami išskirtinai tam klientui.

Dedikuotų serverių panaudojimo pavyzdžiai

Kaip jau minėta, dedikuotus serverius renkasi įmonės, turinčios nestandartinių poreikių. Visų galimų atvejų išvardinti neįmanoma, tačiau galima paminėti kelis dažnai pasitaikančius pavyzdžius.

Licencijavimo klausimai. Jei, tarkime, įmonė savo veikloje naudoja sistemas su „Oracle“ duomenų bazėmis, jas dėl licencijavimo niuansų geriausia talpinti į dedikuotus serverius. Panaši situacija gali susiklostyti, jei įmonė jau turi nusipirkusi atitinkamas licencijas serveriams, pavyzdžiui, „Microsoft SQL“ duomenų bazėms, kurios netinka naudojimui su resursų nuomos paslaugomis. Tokiu atveju patogiausias sprendimas – dedikuoti serveriai.

Kitas pavyzdys – didelės apimties interneto platformos, tokios, kaip e. parduotuvės. Jos taip pat dažnai „įkurdinamos“ dedikuotų serverių klasteryje, kuris garantuoja didelius resursus ir aukštus našumo rodiklius.

Taip pat gali pasitaikyti atvejų, kai reikalingi labai specifiniai techniniai parametrai, pavyzdžiui, įmonėms, dirbančioms su vaizdo apdorojimo sistemomis 3D modeliavimui, žaidimų kūrimui ar pan. Šiuo konkrečiu atveju reikalingi serveriai su didelėmis grafikos apdorojimo galimybėmis, ko viešasis debesis paprastai negali pasiūlyti. Tokius techninius parametrus dažniausiai yra paprasčiau užtikrinti pasitelktus dedikuotus serverius.

Žinoma, kartais aiškaus atsakymo, ką geriau rinktis – vietoje veikiantį fizinį serverį ar debesų paslaugas, – nėra. Tokie atvejai pasitaiko tam tikrose veiklos sferose, pavyzdžiui, pramonėje, kur sistemos turi nenutrūkstamai kontroliuoti gamybinius procesus, arba logistikoje sandėlių likučiams valdyti.

Tiesa, net ir tokiais atvejais įmonės naudojamas sistemas galima perkelti į debesis, tačiau nepertraukiamam jų veikimui prireiks įdiegti dubliuotas ryšio linijas iki duomenų centro.

Kaip užtikrinamas saugumas duomenų centre?

Natūralu, kad kol nenutinka koks nors incidentas, tol įmonių vadovai per daug nesigilina į visus verslo IT infrastruktūros niuansus, o jose dirbantiems IT administratoriams tam ne visada pakanka kompetencijų ar IT infrastruktūros vystymui skiriamo biudžeto. Duomenų centre įrengti serveriai išsiskiria apsaugos priemonėmis nuo fizinių grėsmių, kokias įprastame biure įsidiegti būtų sudėtinga.

Visų pirma, patekimas prie duomenų centre įrengtų serverių yra ribojamas, tam įprastai reikia praeiti kelis saugumo lygius. Be to, duomenų centrai dažniausiai įrengiami atskiruose pastatuose, į juos galinčių patekti žmonių skaičius yra minimalus ir griežtai kontroliuojamas.

Elektros tiekimas duomenų centruose įprastai užtikrinamas per kelis atskirus kanalus, rezervinio maitinimo šaltinius ir autonominius generatorius. Todėl bet kokie net ir ilgesnio laikotarpio elektros tiekimo pertrūkiai viešajame tinkle nesutrikdo duomenų centro darbo, o kartu ir verslo sistemų veikimo.

Galiausiai, duomenų centruose dažniausiai yra įrengtos automatinės gaisro gesinimo sistemos, naudojančios specialias dujas, kurios nekenkia IT įrangai. Tuo metu daugelis įmonių, kurios serverius įrengia savo administracinėse patalpose, tokios galimybės neturi. Čia kilęs gaisras, net jei jis yra nesusijęs su fiziniais serveriais, bus gesinamas vandeniu, kuris neišvengiamai pridarys žalos ir elektroninei įrangai.

Kibernetinis bet kokių serverių saugumas priklauso nuo IT specialistų kvalifikacijos ir tai, kiek dėmesio įmonė bendrai skiria savo sistemų atsparumui palaikyti. Vis dėlto specializuotas debesų paslaugų tiekėjas dažniausiai yra pasirūpinęs, kad pas jį dirbantys specialistai turėtų reikiamus įgūdžius, vadovautųsi atitinkamais standartais ir reguliariai atnaujintų savo žinias. Akivaizdu, kad įmonės, kurių pagrindinė veiklos sritis nesusijusi su IT, dažniausiai neturi tokių galimybių investuoti į savo IT darbuotojų kvalifikaciją.

Techninės priežiūros rutina – kas už ją atsakingas?

Pasirinkusios dedikuotų serverių sprendimą, įmonės ne tik užsitikrina didesnį sistemų patikimumą bei saugumą. Nuo jų darbuotojų pečių taip pat nukrenta visa techninė įrangos priežiūra, o naudojamą įrangą atnaujinti ar pakeisti tampa kur kas paprasčiau.

Jei įmonė dedikuotų serverių priežiūrą patiki ūkvedžiui ar analogiškas pareigybes užimančiam darbuotojui, jis nebūtinai yra susipažinęs su serverių veikimo specifika ir gerai išmano serverių patalpos charakteristikas. Kai šią užduotį įmonė paskiria IT administratoriui, pastarasis ją gali vertinti kaip techninio lygio darbą, atitraukiantį jį nuo tiesioginių funkcijų ir tam neskirti pakankamai dėmesio.

Kita rutinos dalis – pačios „geležies“ priežiūra, t. y. sugedusių detalių keitimas, bendravimas su garantiniu servisu, papildomų operatyvinės atminties lustų ar diskų užsakymas ir prijungimas.

Kai šias užduotis atlieka įmonių specialistai, jiems gali prireikti nuo kelių dienų iki kelių savaičių laiko užsakyti, gauti ir įdiegti reikiamą detalę. „Baltnetos“ duomenų centre esančiuose serveriuose gedimai pašalinami vidutiniškai per vieną valandą, o papildomų komponentų diegimas užtrunka iki vienos darbo dienos.

„Baltnetos“ duomenų centre esančiuose serveriuose gedimai pašalinami vidutiniškai per vieną valandą, o papildomų komponentų diegimas užtrunka iki vienos darbo dienos.“

Išlaidos: vienkartinės vs. einamosios

Nepaisant aptartų debesų paslaugų pranašumų, įmonei įsigyti ir biure įsirengti nuosavą serverį dažnai atrodo kaip pigesnis pasirinkimas. Tačiau jei atsižvelgiama tik į vienkartines serverio įsigijimo išlaidas, jos neparodo tikrosios tokio sprendimo kainos. Mat nuosavam serveriui reikės užtikrinti patikimą elektros tiekimą, įrengti vėdinimo sistemą ir priskirti jį nuolatos prižiūrintį darbuotoją. Visa tai gali gerokai padidinti pradines investicijas.

Todėl norėdamos įvertinti tikrąją nuosavo serverio kainą, įmonės turėtų atsižvelgti ne tik į jo įsigijimą, bet ir visas realias bei tikėtinas išlaikymo sąnaudas per visą jo naudojimo laikotarpį. Tokiu atveju dažnai gali paaiškėti, kad ilgalaikė nuosavo serverio priežiūros kaina yra panaši ar net pralenkia debesų kompiuterijos paslaugų kainą.

Be to, serverio pirkimas yra vienkartinės išlaidos (Capex), o dedikuoto serverio nuomos kaina priskiriama einamosioms veiklos išlaidoms (Opex). Pastarojo tipo išlaidas paprasčiau suplanuoti, įtraukti į metinį įmonės biudžetą ir suderinti su finansų skyriumi ar jos vadovybe.

Būdai įmonėms įvertinti debesijos paslaugų tiekėją

Įmonės, nusprendusios pasirinkti dedikuotų serverių paslaugą, turėtų reikalauti tiekėjo užtikrinti visus tokio tipo paslaugos pranašumus. Vienas iš jau paminėtų yra operatyvus sugedusių detalių pakeitimas ar gedimo atveju greitai suteikta panašių parametrų įranga.

Jei dedikuotame serveryje veikianti programinė įranga yra svarbi sklandžiai pagrindinei įmonės veiklai, reikėtų papildomai įvertinti ir paties duomenų centro parametrus, kuriame jis patalpintas – ar visos nepertraukiamam serverių darbui reikalingos sistemos, įskaitant elektros grandines ir tiekimą, aušinimą, interneto jungtis, yra dubliuotos.

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kokias papildomas paslaugas teikia duomenų centro valdytojas, pavyzdžiui, kokį atsarginių duomenų kopijų ar ugniasienės sprendimą ji siūlo, ar duomenų centro specialistai turi kompetencijų rūpinantis kibernetiniu saugumu ir patirties diegiant virtualizacijos sprendimus. Visos papildomos naudos gali leisti įmonei visavertį jos poreikius atitinkantį sprendimą įsigyti iš „vienų rankų“.

Galiausiai, net ir dedikuotas serveris ne visada atitiks pačių reikliausių įmonių poreikius. Jei, tarkime, įmonės naudojamos sistemos yra kritinės svarbos, jų darbas negali būti pertrauktas, tokiu atveju reikėtų galvoti apie aukšto pateikiamumo serverių klasterį, o ne vieną dedikuotą serverį.

Ekspertinė įžvalga Roges ruošk vasarą, ratus – žiemą. Pasiruoškite NIS2!
Lieka pusmetis iki Tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyvos (angl. Network and Information Systems, NIS) starto Lietuvoje. Atnaujintą NIS2 variantą į Lietuvos teisės aktus numatyta... Daugiau
Klientų sėkmės istorijos Sėkmingai valdomas IT ūkis – įvertintos rizikos ir aiškus planas
„DOJUS group“ yra viena didžiausių žemės ūkio technikos pardavėjų, kurioje dirba apie 330 darbuotojų. Grupei priklausančios įmonės veikia tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, yra savo srities lyderės,... Daugiau
Ekspertinė įžvalga Atsarginės kopijos padės išvengti didelių nuostolių
Kovo 31-ąją minima Pasaulinė atsarginių kopijų diena, kuri primena visiems, jog atsargines kopijas reikia kurti nuolat. Tai turi būti verslo įprotis, apsaugantis nuo didelių nuostolių. Daugiau
Ekspertinė įžvalga Dirbtinis intelektas ir RPA – verslo kasdienybę užkariavusios technologijos. Kuo panašios ir kuo skiriasi?
Mus supančią technologijų aplinką tikrai galima vadinti greičiausiai besivystančia ir sparčiausiai besikeičiančia per daugelį metų, o tokius terminus kaip dirbtinis intelektas (AI) ar robotinių... Daugiau
Ekspertinė įžvalga Centralizuotas slaptažodžių valdymas: kam jo reikia ir kokias rizikas jis eliminuoja?
Verslui susiduriant su įvairiomis išorinėmis ir vidinėmis kibernetinėmis grėsmėmis, kryptingai taikoma ir visą organizaciją apimanti IT saugumo politika įgauna vis didesnę svarbą. Viena iš tokios... Daugiau
Klientų sėkmės istorijos Įdiegtas SDN sprendimas „Delano“ tinklo saugumą pakėlė į aukštesnį lygį ir užtikrino sklandesnę kasdienę veiklą
Kavinių ir restoranų tinklus visoje Lietuvoje valdanti bendrovė „Delano“ ieškojo efektyvaus vidinio tinklo valdymo sprendimo, kuris užtikrintų stabilesnį veikimą ir suteiktų daugiau lankstumo... Daugiau
Ekspertinė įžvalga „Baltnetos“ siūlomos klientų patirties valdymo platformos „Genesys Cloud CX“ pranašumai
Prieš gerą dešimtmetį didžioji dalis verslų klientus aptarnaudavo telefonu ir e. paštu. Šiandien geram klientų aptarnavimui to nepakanka. Savo srities lyderiai klientus konsultuoja per įvairius... Daugiau
Ekspertinė įžvalga Reikalavimai šiuolaikinėms aplikacijoms ir Kubernetes platformos nauda
Šiandien greitai kintantiems verslo poreikiams aptarnauti vis dažniau pasitelkiamos konteinerizuotos aplikacijos. Kaip rodo „Baltnetos“ patirtis, šio tipo aplikacijos geriausiai atitinka keliamus... Daugiau
Ekspertinė įžvalga Įmonės duomenų perkėlimas į debesų infrastruktūrą: ką svarbu žinoti?
Vis daugiau šalies įmonių savo IT sistemas nusprendžia iš dalies ar visa apimtimi perkelti į debesijos infrastruktūrą. Tai padeda pasiekti kelių tikslų – padidinti saugumą ir apsaugoti jautrius... Daugiau
Ekspertinė įžvalga Kaip padidinti įmonės duomenų saugumą su „Microsoft“ įrankiais
Organizacijos duomenų ir informacijos saugumas jau ilgą laiką yra svarbi ir aktuali tema. Konsultuodami verslo įmones pastebime, kad jos diegia įvairius saugumo sprendimus, tačiau visos nemokamos... Daugiau
Klientų sėkmės istorijos Nauja „Baltnetos“ pasiūlyta vizija paremtas „Finėjo“ IT ūkis prisideda prie viso verslo sėkmės
Daugelį metų logistikos bendrovė „Finėjas“ laikėsi organiško požiūrio į IT ūkio plėtrą, o specialistų pagalbą pasitelkdavo tik tuomet, kai susidurdavo su įprastą veiklą sutrikdančiomis problemomis.... Daugiau
Klientų sėkmės istorijos Internetinės vaistinės manovaistine.lt infrastruktūros problemas išgydė Kubernetes sprendimas
Viena didžiausių Lietuvoje nereceptinių vaistų, maisto papildų ir kosmetikos internetinė vaistinė www.manovaistine.lt ilgą laiką veikė... Daugiau
Aktualijos Kas yra „Wi-Fi 6“ kartos ryšys ir kokias galimybes jis atveria
Belaidžio ryšio standartas, vadinamas anglišku trumpiniu „Wi-Fi“, pirmą kartą vartotojams buvo pristatytas 1997-aisiais. Šiandien be jo neįsivaizduojami praktiškai jokie mobilieji skaitmeniniai... Daugiau
Ekspertinė įžvalga Kaip efektyviai valdyti organizacijos tinklą nutolusiuose padaliniuose?
Įmonės ir kitos organizacijos, turinčios nuotolinių padalinių visoje šalyje, dažnai susiduria su klausimu, kaip užtikrinti efektyvų tinklo resursų valdymą, bendrą saugumo standartų lygį, savalaikį... Daugiau
Klientų sėkmės istorijos Nauja SDN paslauga padėjo UAB „Corpus A“ unifikuoti tinklą ir pagerinti jo saugumo lygį
Profesionalias valymo ir pastatų ūkio valdymo paslaugas teikianti bendrovė „Corpus A“ turi padalinių didžiuosiuose šalies miestuose. Augant verslo apimtims ir didėjant reikalavimams sklandžiam... Daugiau
Ekspertinė įžvalga Ką verta žinoti apie kompiuterizuotų darbo vietų priežiūrą?
Šiandien verslo ir kitose organizacijose kur kas daugiau dėmesio sulaukia strateginio lygio IT sprendimai, pavyzdžiui, įmonės valdomų duomenų migracija į debesijos sprendimus ar IT infrastruktūros... Daugiau
Klientų sėkmės istorijos „Baltneta“ pasirūpino patikimu ryšiu „GG Arenoje“ ir rado alternatyvą vėluojančiai įrangai
Į viena didžiausių e. sporto arenų regione „GG Arena“ lankytojai ateina pasimėgauti individualiai ar grupėje žaidžiamais „Counter-Strike“, NBA, FIFA ir kitais žaidimais. „GG Arena“ įkūrėjas ir... Daugiau
Klientų sėkmės istorijos „Baltnetos“ ekspertiškumas prisidėjo prie sklandesnių „Daisenos“ verslo procesų
Didmenine prekyba maisto produktais, gėrimais ir tabako gaminiais užsiimanti „Daisena“ aptarnauja prekybininkus Baltijos šalyse. Tam, kad užsakytos prekės laiku pasiektų prekybos vietas,... Daugiau
Ekspertinė įžvalga Įmonės tinklo saugumas: pagrindinės klaidos ir kaip jų išvengti
Metų pabaigoje paskelbta „Accenture“ studija parodė, kad per 2021 m. viena įmonei teko 270 kibernetinių atakų, kas yra trečdaliu (31 proc.) daugiau nei 2020 m. Vidinis įmonės tinklas yra kritiškai... Daugiau
Klientų sėkmės istorijos Iš pagrindų atnaujinusi IT infrastruktūrą UAB „Lemona“ įsitikino visapusio sprendimo verte
Elektronikos prekėmis Baltijos šalyse prekiaujanti „LEMONA electronics“ nusprendė atnaujinti visą naudotą serverių infrastruktūrą ir įdiegti modernius tinklo valdymo sprendimus. Bendrovė pasirinko... Daugiau
Klientų sėkmės istorijos Ilgametės partnerystės pagrindas – gebėjimas pasiūlyti teisingus sprendimus
„Bunastos“ įkūrėjas ir direktorius Jurgis Adomavičius sako: „Baltnetos“ DNR yra pasiūlyti klientui reikiamą sprendimą ir išspręsti susidariusią problemą greitai ir laiku. Džiaugiamės pasirinkę... Daugiau
Ekspertinė įžvalga Avarinio atkūrimo planas kaip konkurencinis pranašumas
Plečiantis naudojamų IT sistemų spektrui ir augant jų įtakai sklandiems kasdienės veiklos procesams, vis daugiau šalies įmonių nusprendžia sudaryti avarinio atkūrimo (angl. Disaster Recovery, DR)... Daugiau
Klientų sėkmės istorijos Komunikacijos platforma padėjo integruoti kanalus ir pagerinti klientų aptarnavimą
Elektroninės prekybos maisto produktais ir kasdienėmis prekėmis pradininkė „Barbora“ ieškojo būdo savo klientų aptarnavimo komandos efektyvumui padidinti. Tūkstančius užsakymų per dieną įvykdančios... Daugiau
Klientų sėkmės istorijos Pasirinko lankstų debesų kompiuterijos sprendimą augimo šuoliui
Inovatyvią darbo paieškų ir atrankų sistemą kuriantis startuolis „NO-CV“ siekė užsitikrinti, kad jo sistemos galėtų aptarnauti išaugusį vartotojų srautą. Tam buvo pasirinktas „Baltnetos“ duomenų... Daugiau
Ekspertinė įžvalga Gera pradžia – pusė darbo: už ką atsakingas naujasis „Baltnetos“ Paslaugų įdiegimo skyrius?
Atnaujinę išmaniojo telefono operacinę sistemą ar pamėgtą programėlę dažnai atrandame naujų funkcijų, o kartais tenka išmokti kitaip atlikti tam tikrus veiksmus. Jei ko nors nežinome ar susiduriame... Daugiau
Ekspertinė įžvalga Stiprus slaptažodis: kaip ji susikurti ir kur saugoti?
Pasaulinė slaptažodžių diena, minima pirmą gegužės ketvirtadienį, turėtų visiems priminti atnaujinti savo slaptažodžius į saugesnius. Statistika rodo, kad lengvai atspėjami slaptažodžiai – itin... Daugiau
Klientų sėkmės istorijos Patikėjo visapusę IT sistemų priežiūrą
Beveik tris dešimtmečius vaistų ir vaistinių preparatų platinimu Lietuvoje užsiimanti „Armila“ patikėjusi savo vidinių IT sistemų priežiūrą „Baltnetai“ ne tik padidino darbuotojų darbo našumą, bet... Daugiau
Ekspertinė įžvalga Viena saugumo spraga – trys kirčiai
Klientų asmens duomenys yra itin svarbus įmonės turtas – šį faktą įstatymais apibrėžė prieš beveik dvejus metus Europos Sąjungoje įsigaliojęs Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir savo kailiu... Daugiau
Aktualijos Debesų kompiuterijos naudojimas įmonėse: Lietuva tarp ES vidutiniokių
Debesų kompiuterijos galimybės prieinamos jau gerą dešimtmetį. Daugybė skaitmeninių paslaugų, prie kurių esame įpratę kaip vartotojai, pavyzdžiui, socialiniai tinklai, interneto bankai ar biuro... Daugiau
Aktualijos Kaip išsirinkti patikimą duomenų centro paslaugų teikėją?
Praėjusių metų pradžioje užklupusi pandemija gerokai pagreitino verslo procesų skaitmenizaciją ir perkėlimą į debesis. Kelis kartus padidėjus internetu teikiamų paslaugų paklausai įmonės per trumpą... Daugiau
Naujienos Vinted iš Baltnetos nuomojasi pustrečio šimto serverių
Vieną didžiausių duomenų centrų infrastruktūrų šalyje valdanti bendrovė Baltneta teiks dedikuotų serverių nuomos ir kolokacijos paslaugas didžiausiai Europoje internetinei naudotų mados prekių... Daugiau
Naujienos Lietuvos geležinkeliai kritinės svarbos eismo valdymo įrangą talpins Baltnetos duomenų centre
Duomenų centrų paslaugas teikianti bendrovė Baltneta ir Lietuvos geležinkeliai sudarė 3 metų trukmės sutartį dėl duomenų centro ploto nuomos, kur bus talpinama naujos kartos GSM-R ryšio įranga.... Daugiau
Naujienos Baltnetos duomenų centrams suteiktas PCI DSS sertifikatas
Baltneta – pirmoji duomenų centrų valdytoja Lietuvoje, gavusi mokėjimo kortelių duomenų apsaugos sertifikatą PCI DSS v3.2.1 (Level 1), patvirtinantį, kad bendrovės duomenų centruose gali būti... Daugiau
Aktualijos Microsoft 365 sprendimas didesniam saugumui
Kibernetinio saugumo ir įsilaužimų į įmonių sistemas statistika kalba pati už save – žmogiškosios klaidos yra neišvengiamos ir dažnai vaidina nemenką vaidmenį duomenų praradimo atveju. Daugiau
Naujienos Daugiau galimybių su Tellq Multi
Šiais metais patogus ir efektyvus verslo komunikacijos su klientais organizavimas tapo itin aktualus, todėl mes susikoncentravome į Tellq Multi sistemos funkcionalumo plėtimą, dizaino atnaujinimą... Daugiau
Aktualijos Baltnetos veiksmai COVID-19 viruso pandemijos metu
Veiklos tęstinumo plane mes esame numatę, kaip dirbsime visuotinės pandemijos metu. Tai leido pradėti taikyti numatytas tvarkas tą pačią dieną, kai Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) COVID-19... Daugiau
Naujienos Lietuvos informacinių technologijų kompanijos vienijasi dėl švarios interneto aplinkos
Šiandien, visame pasaulyje minint Saugesnio interneto dieną, Lietuvos elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjai jungiasi prie Memorandumo dėl švarios interneto aplinkos ir tokiu būdu... Daugiau
Naujienos Baltneta užbaigė 3 mln. eurų vertės duomenų centro plėtros etapą
Bendrovė Baltnetos komunikacijos oficialiai užbaigė antrą Liepkalnio duomenų centro plėtros etapą, kuris leis du kartus išplėsti jos valdomo duomenų centro pajėgumus. Į šį plėtros etapą bendrovė... Daugiau
Naujienos Baltnetos pajamos augo 10 proc., pelnas – beveik trečdaliu
Bendrovė Baltnetos komunikacijos per 2018 m., palyginti su ankstesniais metais, savo pajamas padidino daugiau kaip 10 proc. – iki 11,8 mln. eurų. Grynasis bendrovės pelnas, išaugęs 31 proc.,... Daugiau
Naujienos Baltneta sėkmingai įgyvendino sprendimą, kuris pagerins interneto ryšio kokybę visoje Lietuvoje
Bendrovė Baltnetos komunikacijos sukūrė didžiausią apsikeitimo duomenimis mazgą Balt-IX (angl. Internet Exchange) Baltijos šalyse, vienijantį 41-ą narį. Šiuo interneto infrastruktūros sprendimu jau... Daugiau
Naujienos Į didžiausio Lietuvoje duomenų centro statybas Baltneta investuoja 3 mln. eurų
Bendrovė Baltnetos komunikacijos pradėjo Vilniuje esančio Liepkalnio duomenų centro plėtrą, į kurią numatyta investuoti apie 3 mln. eurų. Užbaigus naujo pastato statybas, kuriame bus galima... Daugiau
Ekspertinė įžvalga Ransomware atakos – kas tai ir kodėl turėtumėte apie jas žinoti?
Daugiau nei prieš 40 metų Microsoft vadovas Bill Gates įkūrė bendrovę su tikslu aprūpinti kiekvienus namus kompiuteriu. Tai jam tikrai pavyko, bet su tobulėjančiomis technologijomis, naujomis... Daugiau
Klientų sėkmės istorijos Nepraleiskite nė vieno skambučio su Tellq
Kiekvienas verslas žino, kad vienas praleistas skambutis lygus vienam prarastam potencialiam klientui. Išspręskite praleistų ir neatskambintų skambučių problemą su Tellq! Daugiau
Aktualijos Kinams neužtenka superkompiuterių – metų pabaigoje sukurs galingiausią pasaulio kompiuterį
Technologijoms, kaip ir tobulumui, nėra ribų. Rinkdamiesi sau patinkantį kompiuterį, turbūt visada ieškote kuo galingesnio ir spartesnio. Tą patį daro ir įvairūs superkompiuterių centrai pasaulyje... Daugiau
Klientų sėkmės istorijos Perdavė IT infrastruktūros valdymą ir nesigaili
Du dešimtmečius bankinių informacinių sistemų sprendimus kurianti ir diegianti UAB Forbis (Forbis) ryžosi pokyčiams ir savo IT infrastruktūrą, įsigijusi resursų nuomos ir serverių talpinimo duomenų... Daugiau
Naujienos Baltnetos komunikacijos pelną investuos į duomenų centrą
Norvegų kapitalo grupės Atea užpernai įsigyta UAB Baltnetos komunikacijos skaičiuoja augančius pardavimus ir pelną. Daugiausia pajamų įmonei suneša ir sparčiausiai auga – apie 50% per metus –... Daugiau
Aktualijos Facebook duomenų centras: pro akis nepraeis joks oro gūsis
Teikti paslaugas milijonams vartotojų internetu nėra paprasčiausia užduotis, ypač turint omenyje suvartojamą elektros energiją. Daugeliui duomenų centrus valdančių įmonių tai – didžiausias galvos... Daugiau
Aktualijos 54 terabitų per sekundę greitis po vandeniu
54 terabitų per sekundę greitis paprastam vartotojui gali skambėti kaip iš fantastinės knygos, tačiau tai jokia išgalvota istorija. Dar įspūdingiau tai, kad tokios infrastruktūros atidarymo proga... Daugiau
Aktualijos Laikmena, saugosianti duomenis ilgiau nei gyvuoja visata
Ar kada jaudinotės dėl to, kad pritrūks atminties išorinėje duomenų laikmenoje ir nuolat teks ištrinti dalį joje esančių failų? Sautamptono universiteto mokslininkai sukūrė laikmeną, kurios... Daugiau
Aktualijos Interneto greitis, kurio pakaks visiems
Turbūt dažnas iš mūsų kalbėdamas apie internetą, pirmiausia užsimena apie jo greitį. Praėjo laikai, kai prie žiniatinklio jungėmės naudodami telefono liniją ir dabartinis šviesolaidis dažniausiai... Daugiau
Aktualijos Įdomieji duomenų centrai: Star Trek įkvėptas statinys Švedijoje
Dar 2014 m. rašėme apie duomenų centrų paslaugas teikiančią bendrovę Bahnhof ir jos duomenų centrą 30 metrų po žeme Pionen, kuris labiau primena Džeimso Bondo filmavimo aikšteles, nei įprastus... Daugiau
Aktualijos Kaip dirbtinis intelektas atkeliauja į duomenų centrus
Dirbtinio intelekto valdomos sistemos geba apmokyti save, analizuodamos turimą informaciją ar praeityje atliktus veiksmus. Turbūt daugelis girdėjo, kad tokiu pačiu principu IBM kompiuteris DeepBlue... Daugiau
Aktualijos Kai greitis svarbus ne tik trasoje, bet ir už jos ribų
Nereikia būti dideliu ekspertu konstatuojant faktą, kad greitis Formulės 1 automobilių lenktynėse yra vienas iš svarbiausių faktorių finišo liniją kertant pirmam. Tačiau ne tik lenktyniniai bolidai... Daugiau
Aktualijos Kuo skiriasi viešas, privatus ir hibridinis debesis?
Viešas, privatus ir hibridinis – daugelis esame girdėję tokius debesų apibūdinimus, tačiau kuo jie konkrečiai vienas nuo kito skiriasi? Trumpai apžvelkime pagrindinius jų skirtumus. Daugiau
Aktualijos 75 % programėlių gali tapti durimis į konfidencialius duomenis
Keli įrenginiai darbo vietoje jau seniai tapo norma. Dažnas iš mūsų į biurą pasiimame ir savo asmeninius planšetinius kompiuterius, išmaniuosius telefonus, pripildytus įvairių programėlių.... Daugiau
Aktualijos Duomenų centras saugomas... Dievo?
Ar nenorėtumėte, kad jūsų duomenis saugotų ne tik solidus betono sluoksnis, bet ir... Dievas? Galima tik spėlioti, ką galvojo Academica duomenų centro inžinieriai, kurie savo centrą įrengė Antrojo... Daugiau
Aktualijos Kodėl laukiame, kol prapuolusi elektra sužlugdys verslą?
Šiandien nemaža dalis bendrovių yra gyvybiškai priklausomos nuo jų IT infrastruktūros. Tačiau vieną dieną bendrovės serveriai, talpinantys svarbius dokumentus bei įvairias kasdieniam darbui... Daugiau
Aktualijos Kodėl kaimynai debesyje kartais triukšmauja?
Kai kalbame apie duomenų centrus ir paminime triukšmaujančius kaimynus (angl. Noisy Neighbor), pirmiausia įsivaizduojame be proto garsiai ūžiančias ar kitokius garsus skleidžiančias tarnybines... Daugiau
Naujienos Baltnetos debesis keliauja į SSD diskus
Savo debesų kompiuterijos infrastruktūrą atnaujinome itin sparčiais standžios būsenos diskais (SSD). Džiaugiamės galėdami pirmieji Baltijos šalyse pasiūlyti rinkai naujos kartos debesų... Daugiau
Aktualijos Įdomieji duomenų centrai: žalioji buvusi NATO bazė
Verne Global savo išvaizda primena eilinį duomenų centrą, tačiau vis tik yra įdomus. Jis ne tik įsikūręs buvusioje NATO bazėje Keblavike (Islandijoje), bet ir yra 100 % žalias, t. y. visa jam... Daugiau
Aktualijos Kaip atrodo internetas?
Ar kada susimąstėte, kaip fiziškai atrodo internetas? Pasaulyje nėra vienos vietos, kurią būtų galima pavadinti interneto pradžios tašku. Tai milžiniškas tinklas, susidedantis iš tūkstančių... Daugiau
Aktualijos Kodėl duomenų centrų valdytojai mieliau lakstytų ant įkaitusių anglių?
Visi duomenų centrai pasaulyje skirstomi į keturias Tier kategorijas. Pirmoji – žemiausia, ketvirta – aukščiausia. Kategoriją lemia duomenų centro konstrukcija, techniniai sprendimai ir dar begalė... Daugiau
Aktualijos Įdomieji duomenų centrai: Džeimso Bondo filmų reinkarnacija Švedijoje
Tęsiame įrašų apie įdomiuosius duomenų centrus seriją. Šįkart persikeliame arčiau namų – į Stokholmą. Čia, buvusiame bunkeryje, 30 metrų po žeme veikia Pionen duomenų centras, kuriame trumpai savo... Daugiau
Aktualijos Dažniausios Lietuvos bendrovių klaidos, daromos migruojant į debesis
Lietuvos verslininkai jau supranta debesų kompiuterijos naudą, tačiau dalis jų vis dar klysta migracijos į debesis procese. Dažniausiai koją pakiša užsibrėžtas tikslas visą infrastruktūrą iškelti į... Daugiau
Naujienos vUTM – sprendimas, kaip apsisaugoti nuo kompleksinių grėsmių daug neinvestuojant
Šešėlinio kibernetinio pasaulio aktyvumas paskutiniu metu kelia mažai abejonių. Po to, kai nuo jo atstovų nukentėjo didieji šalies portalai, ši tema įšoko į pirmuosius žiniasklaidos ir politikų... Daugiau
Aktualijos Įdomieji duomenų centrai: Room 48 – 22 aukštai po žeme
Šiuo įrašu pradedame seriją, kurioje apžvelgsime įdomiausius pasaulio duomenų centrus. Šį kartą: apie JAV bendrovės Iron Mountain duomenų centrą Room 48. Daugiau
Aktualijos Kaip daiktų internetas pakeis duomenų centrus
Daiktų internetas – viena iš technologijų revoliucijų, pakeisiančių mūsų gyvenimą. Taip, šaldytuvai, dulkių siurbliai ir kiti namų įrenginiai, įžengę į internetą, darys nemažą įtaką mūsų kasdieniam... Daugiau
Aktualijos Penkios technologijų pasaulio revoliucijos, keičiančios mūsų gyvenimą
Išmanieji įrenginiai ar duomenų perkėlimas į debesį šiandien yra kasdienybės dalis, nors prieš dešimtį metų tai atrodė kaip utopija. Technologijų pasaulio lyderiai pabrėžia, jog tai tik pradžia, ir... Daugiau