Kontaktai

Avarinio atkūrimo sprendimai

Prognozuoti su IT infrastruktūra susijusių avarijų tikimybes, vertinti jų trukmę, galimus padarinius ir poveikį verslui yra sudėtinga, todėl norėdamos išvengti duomenų praradimo, verslo sustojimo ar net bankroto, visos įmonės turėtų joms būti pasiruošusios iš anksto ir nelaukti, kol įvyks nelaimė.

Baltnetos teikiama avarinio atkūrimo (angl. Disaster Recovery) paslauga leidžia užtikrinti duomenų saugumą ir IT sistemų veikimo tęstinumą po natūralios ar žmogaus sukeltos avarijos.


Background
Verslo tęstinumas

Verslo tęstinumas


Būkite tikri, kad kritinės verslo funkcijos bus prieinamos klientams, tiekėjams, administratoriams ir kitoms suinteresuotoms šalims net įvykus incidentui ar nelaimei.

Nedidelės išlaidos

Nedidelės išlaidos


Paslauga teikiama už abonentinį mokestį, kuris yra ženkliai mažesnis už dubliuotos infrastruktūros, avarinio atkūrimo programinės įrangos įsigijimo, diegimo bei valdymo kainą.

Duomenų atkūrimo taškas ir laikas

Duomenų atkūrimo taškas ir laikas

Sumažinkite prastovos laiką ir duomenų praradimo riziką, pasirinkdami sprendimą, atitinkantį kritinėms IT sistemoms taikomus duomenų atkūrimo taško (RPO) ir atkūrimo laiko (RTO) reikalavimus.

VMware DRaaS

VMware DRaaS tinka įmonėms, turinčioms infrastruktūrą su VMware virtualizacijos platforma, ir ieškančioms sprendimo, leidžiančio greitai atstatyti virtualias mašinas Baltnetos Cloud.

Momentinės virtualių mašinų kopijos, atliktos su VMware Cloud Director Availability Replicator, persiunčiamos į Baltnetos Cloud saugiu ir koduotu TLS/SSL kanalu. Jūs patys nustatote momentinių kopijų atlikimo periodiškumą ir kuriate avarinio atkūrimo planus Baltnetos Cloud esančioje VCDA Manager konsolėje arba jūsų VMware infrastruktūroje esančiame Replicator įrankyje.

Atsitikus nelaimei galėsite savarankiškai aktyvuoti VCDA Manager saugomą avarinio atkūrimo planą, kuriame numatytas kritinių virtualių mašinų įjungimo Baltnetos duomenų centre eiliškumas. Sistemos gyvybingumo atstatymas nuo 15 min. Minimalus duomenų atkūrimo taškas (RPO) – 5 min.

filepicker block
Techniniai parametrai
Programinė įranga
Virtualizacija
RPO
RTO
Avarinio atkūrimo plano valdymas
Momentinių kopijų atlikimo technologija
Web portalas testavimui ir avariniam atkūrimui
Rekomenduojamas duomenų perdavimo kanalo greitis
Programinė įranga pagrindinėje (kliento) infrastruktūroje
VMware DRaaS
VMware
VMware
5 min.
15 min.
vSCSI filter
nuo 100 Mbps (iki 100 ms)
VMware vSphere
Kaip veikia sprendimas?


Kaip veikia sprendimas?
Diegimas

Diegimas

Jūsų VMware infrastruktūroje instaliuojamas VCDA Replicator, kuriame nustatoma momentinių kopijų atlikimo tvarka. Momentinės kopijos koduotu TLS kanalu yra perduodamos į Baltnetos Cloud.

Avarinio atkūrimo planas

Avarinio atkūrimo planas

Sprendimas leidžia susikurti avarinio atkūrimo planą su aprašytu virtualių mašinų įjungimo eiliškumu ir aktyvuoti jį sutrikus pagrindinės infrastruktūros veikimui. Aktyvavus planą virtualios mašinos bus įjungtos Baltnetos Cloud.

Testavimas

Testavimas

Avarinio atkūrimo plano testavimo metu virtualios mašinos aktyvuojamos izoliuotame kliento tinkle Baltnetos Cloud, todėl testavimas neturi poveikio pagrindinei infrastruktūrai.