Kontaktai

Baltneta – Atea grupės dalis

2015 m. pradžioje 100 proc. UAB Baltnetos komunikacijos akcijų įsigijo pirmaujanti IT infrastruktūros sprendimų teikėja visose Šiaurės ir Baltijos šalyse Atea grupė. Atea akcijos yra kotiruojamos Oslo vertybinių popierių biržoje, o grupės apyvarta 2019 m. sudarė apie 3,3 mlrd. eurų.

Grupėje dirba apie 7500 specialistų, įsikūrusių 85 miestuose septyniose šalyse – Norvegijoje, Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje – ir teikiančių profesionalias IT paslaugas bei sprendimus visoje Šiaurės Europoje.

Atea sudėtyje Lietuvoje be Baltnetos veikia BMK (Biznio mašinų kompanija, UAB), teikianti valdomas spausdinimo paslaugas, diegianti vaizdo ir garso sprendimus biurams, konferencijų salėms ir viešoms erdvėms bei taikanti technologijas moderniam mokymui ir EIT Sprendimai, kuri specializuojasi tinklų ir komunikacijos sprendimuose bei diegia saugos sprendimus.

Asmens duomenų saugumas

Baltneta priklauso Atea įmonių grupei ir vadovaujasi Atea grupės politika Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. General Data Protection Regulation, GDPR) atžvilgiu. Žemiau pateikiame mūsų įsipareigojimą dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento. Privatumo politika

Atea įmonių grupės įsipareigojimas dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR, angl. GDPR) yra naujas Europos Sąjungos (toliau – ES) reglamentas dėl asmens duomenų apsaugos ir didžiausias duomenų apsaugos teisinio reglamentavimo keitimas per pastaruosius 20 metų. Ji pakeis 95/46/EB direktyvą dėl asmens duomenų apsaugos ir sustiprins ES piliečių teises dėl savo asmens duomenų.

Atea įmonių grupė vertina tiek savo klientų, tiek darbuotojų privatumą. Mes esame pasiryžę laikytis BDAR reikalavimų ir būsime pasiruošę Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įsigaliojimui 2018 m. gegužės 25 d. Siekdama šio tikslo, Atea įmonių grupė inicijavo bendrą BDAR programą, skirtą stiprinti ir tobulinti duomenų apsaugą visose Atea grupę sudarančiose įmonėse.

Atea įmonių grupės BDAR programa įvertino visas su asmens duomenimis susijusias sritis Atea įmonių grupėje. Norėdama atitikti BDAR reikalavimus, Atea įmonių grupės mastu atliko šiuos pasirengimo etapus:

  • Identifikuotos ir išanalizuotos visos sistemos, kuriose tvarkomi ir saugomi asmens duomenys;
  • Įdiegti nauji bendri asmens duomenų subjekto procesai;
  • Koreguojami esami verslo procesai, susiję su asmens duomenų tvarkymu ir saugojimu: IT pardavimai, IT priežiūros, IT paslaugos, rinkodara, žmogiškųjų išteklių valdymas;
  • Įvertintos mūsų klientams teikiamas paslaugos, kai mes tvarkome klientų asmens duomenis ir nustatytas poreikis pasirašyti Duomenų tvarkymo sutartis su klientais;
  • Įvertinti mūsų tiekėjai ir subrangovai ir nustatytas poreikis pasirašyti Duomenų valdymo sutartis su tiekėjais ir subrangovais.

Įgyvendindama pasirengimo BDAR reikalavimams etapus, Atea įmonių grupė įvertino visus duomenų centrus, biurus ir infrastruktūrą pagal ISO 27001 reikalavimus, kad būtų užtikrintas kaip įmanoma aukštesnis asmens duomenų saugumo lygis. Atea įmonių grupės darbuotojams atliekami vidiniai mokymai BDAR įgyvendinimo Atea įmonių grupėje klausimais.

Visos Atea grupę sudarančios įmonės įgyvendina tokius pačius naujus asmens duomenų saugumo procesus, siekdamos suvienodinti Atea įmonių grupės saugumo lygį.

Siekdama užtikrinti nuolatinę duomenų apsaugą ir BDAR reikalavimų laikymąsi, Atea įmonių grupė visose Atea grupę sudarančiose įmonėse turi duomenų apsaugos pareigūnus, o BDAR atitiktis bus stebima atliekant reguliarų auditą.

Informacija apie asmens duomenų perdavimą trečiosioms valstybėms ir Schrems II bylą

Atea skiria daug dėmesio privatumo apsaugai ir yra patikimas tiekėjas, įsipareigojęs saugoti Jūsų duomenis. Neseniai priimtu sprendimu Europos Sąjungos Teisingumo Teismas byloje C-311/18 (Schrems II byla) pripažino negaliojančiu Europos Sąjungos Komisijos 2016 m. liepos 12 d. įgyvendinamąjį sprendimą (ES) 2016/1250 dėl ES ir JAV Privatumo skydo užtikrinamos apsaugos tinkamumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB. Buvo konstatuota, kad Privatumo skydas neužtikrina tinkamos asmens duomenų apsaugos juos perduodant į JAV. Privatumo skydo pripažinimas negaliojančiu reiškia, kad ES duomenų valdytojai negali perduoti asmens duomenų JAV asmens duomenų gavėjams remdamiesi Privatumo skydu.

Kadangi šis teismo sprendimas įsigaliojo nedelsiant, mūsų klientai domisi, kaip šis sprendimas paveikė Atea, įskaitant priemones, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti, kad duomenų perdavimas būtų teisėtas.

Informuojame, kad peržiūrime teisinį mechanizmą, kuriuo remiantis duomenys perduodami trečiosioms valstybėms, kad tai būtų suderinta su teismo sprendimu Schrems II byloje. Siekiant užtikrinti reikiamą apsaugos lygį mes atliekame JAV įsikūrusių duomenų tvarkytojų ir pagalbinių duomenų tvarkytojų rizikos vertinimą, taip pat pasirašome standartines sutarčių sąlygas, kad užtikrintume Bendrojo duomenų apsaugos reglamento V skyriaus dėl asmens duomenų perdavimo į trečiąsias valstybes laikymąsi.