Klientų aptarnavimas: 8 700 800 88

Wi-Fi ryšys

Bevielis, saugus, kokybiškas, visais mobiliaisiais įrenginiais pasiekiamas internetas Jūsų biurui!

Tinkamai įrengtas bevielis Wi-Fi tinklas Jūsų biure yra strateginis IT infrastruktūros privalumas, leidžiantis dirbti patogiai ir efektyviai. Jūsų biurui siūlome profesionalų bevielio Wi-Fi tinklo sprendimą, kuris bus toks pat patikimas bei saugus kaip ir įprastas, kabeliais perduodamas ryšys. Stiprus, saugus ir tolygiai visose patalpose veikiantis bevielio interneto Wi-Fi ryšys leis Jums dirbti produktyviau, nes internetu galėsite naudotis ne tik kompiuteriu, bet ir kitu Jums patogiu mobiliuoju įrenginiu – telefonu ar planšete. Jūsų biuro svečiai bus patenkinti, reikalui esant galėdami pasinaudoti interneto ryšiu, o Jūs galėsite būti ramūs dėl savo duomenų saugumo, nes skirtingoms vartotojų kategorijoms sukursime atskiras prieigas prie tinko.

 Naudokitės  Valdykite  Dirbkite saugiai

Naudokitės stipriu ir tolygiu interneto ryšiu bet kurioje biuro vietoje, bet kuriuo išmaniuoju įrenginiu, palaikančiu bevielį ryšį.

Suteikite prieigą prie interneto Jūsų biuro svečiams, supaprastinkite ryšio klausimo sprendimą ir valdymą savo įmonėje.

Su skirtingoms vartotojų grupėms sukurtomis prieigomis prie tinklo apsaugokite konfidencialią įmonės informaciją nuo neautorizuotų asmenų.

Gaukite pasiūlymą

Siūlomos bevielio Wi-Fi tinklo stotelės


Ruckus R310
Ruckus R510
Wi-Fi technologija 802.11ac Wave 2, 802.11n 802.11ac Wave 2, 802.11n
Veikimo dažniai 5GHz/2.4GHz 5GHz/2.4GHz
Pralaida 867 Mbps (5 GHz) ir 300 Mbps (2.4 GHz) 867 Mbps (5 GHz) ir 300 Mbps (2.4 GHz)
Maksimalus vartotojų kiekis per stotelę 100 512