Techninė pagalba: pagalba@balt.net, 8 700 800 88

Procesų ir dokumentų valdymo sistema AIS Cloud

Užtikrinkite organizacijos efektyvumą naujais darbo metodais

Užtikrinti veiklos valdymą, pagreitinti procesus ir padidinti darbo našumą dabar galite išsinuomavę procesų ir dokumentų valdymo sistemą AIS Cloud (angl. Software as a Service, SaaS). Tai sprendimų rinkinys, suteikiantis galimybę kontroliuoti užduotis, paskirstyti ir valdyti tvarkas, nutarimus, sutartis, raštus ir kitus dokumentus, naudoti vieningą kontaktinę informaciją, kaupti bendradarbiavimo istoriją, užtikrinti sutarčių derinimo, sąskaitų tvirtinimo, personalo prašymų ir kitus procesus, tuo pačiu supaprastinant vidinę įmonės komunikaciją ir užtikrinant bendradarbiavimą kuriant ir bendrai naudojant skaitmeninį turinį.

Paslaugos partneris: UAB Sekasoft

 

 Veiklos valdymas ir kontrolė  Darbo našumas ir rezultatyvumas  Greitesni veiklos procesai

AIS Cloud pagalba galėsite lengvai deleguoti ir valdyti užduotis, stebėti jų atlikimą.

Dokumentų valdymas pagreitins informacijos paiešką, pagerins vidinę komunikaciją.

Veiklos procesai taps kontroliuojami ir greitesni, o sprendimai savalaikiai ir pagrįsti.

Paslaugos planai

Demo AIS Cloud AIS Cloud Mail
Paslaugos funkcijos


Užduočių kontrolė
Dokumentų valdymas


Procesų valdymas

Kontaktų bazė


Sutarčių valdymas
Korespondencijos valdymas
Tvarkos ir formos
Nutarimų valdymas
Portalas
El. paštas

1 GB
Diegimas
Apmokymai
Atnaujinimai
Licencijų ir resursų nuoma
Vieta dokumentams 1 GB 1 GB 1 GB
Atsarginės kopijos
Kaina (be PVM, vienam vartotojui) 0 Eur/mėn. 25 Eur/mėn.
31 Eur/mėn.
Išbandyti Įsigyti Įsigyti

Paslaugos funkcijos

 •  Užduočių kontrolė

  Registruokite paskirtas užduotis, sekite užduočių būsenas, kontroliuokite terminus. Skaidykite užduotis į smulkesnes.

 •  Dokumentų valdymas

  Pasiekite reikalingus dokumentus įvairiais pjūviais keliais mygtuko paspaudimais kompiuterio ar telefono ekrane. 

 •  Procesų valdymas

  Žymiai greičiau ir efektyviau valdykite personalo, projektų, sutarčių, pirkimų ir kitus procesus. 

 •  Kontaktų bazė

  Kontaktų bazė leis lengvai rasti esamų ir potencialių klientų, partnerių, tiekėjų kontaktus, su jais susijusius dokumentus.

 •  Sutarčių valdymas

  Sutarčių derinimo su reikiamais darbuotojais, vadovais, juristais vykdymas pagal nustatytą procedūrą.

 •  Korespondencijos valdymas

  Korespondencijos priskyrimas atsakingiems asmenims, užduočių susiejimas su gaunama korespondencija.

 •  Tvarkos ir formos

  Procedūrų, instrukcijų, reglamentų, formų ir kitų organizacinių dokumentų registras, kontrolė.

 •  Nutarimų valdymas

  Efektyvus protokolų, užduočių valdymas, kontrolė, atsakingų asmenų supažindinimas.

 •  Portalas

  Valdymo portale lengvai pasieksite visą informaciją skirtą darbui su klientais ar darbuotojais.