Klientų aptarnavimas: 8 700 800 88

Avarinis atkūrimas ir verslo tęstinumas

Būkite ramūs, jog net ir įvykus netikėtai nelaimei Jūsų verslas galės tęsti savo veiklą

Prognozuoti su IT infrastruktūra susijusių avarijų tikimybes, vertinti jų trukmę, galimus padarinius ir poveikį verslui yra sudėtinga, todėl norėdamos išvengti duomenų praradimo, verslo sustojimo ar net bankroto, visos įmonės turėtų joms būti pasiruošusios iš anksto ir nelaukti, kol įvyks nelaimė.

Baltnetos teikiama avarinio atkūrimo (angl. Disaster Recovery) paslauga leidžia užtikrinti duomenų saugumą ir IT sistemų veikimo tęstinumą po natūralios ar žmogaus sukeltos avarijos. Avarinio atkūrimo sprendimas apima visą proceso valdymą nuo planavimo iki IT sistemų atkūrimo avarinėje aplinkoje bei grąžinimo į pagrindinę aplinką, kai avarijos padariniai yra likviduoti.


 Verslo tęstinumas  Nedidelės išlaidos  Duomenų atkūrimo taškas ir laikas

Būkite tikri, kad kritinės verslo funkcijos bus prieinamos klientams, tiekėjams, administratoriams ir kitoms suinteresuotoms šalims net įvykus incidentui ar nelaimei.

Paslauga teikiama už abonentinį mokestį, kuris yra ženkliai mažesnis už dubliuotos infrastruktūros, avarinio atkūrimo programinės įrangos įsigijimo ir diegimo bei valdymo kainą.

Priklausomai nuo kliento pasirinkto atkūrimo plano reikalavimų, sistemos gyvybingumas ir 0,25–24 val. senumo duomenys po incidento gali būti atkurti per 4–8 val.

Gaukite pasiūlymą

Avarinis atkūrimas į Baltnetos resursus

Avarinis atkūrimas į Baltnetos resursus

Įvykus avarijai Baltnetos avarinio atkūrimo sprendimas padės maksimaliai sumažinti prastovos laiką ir duomenų praradimo riziką, laikantis konkrečioms IT sistemoms ir duomenų atkūrimui taikomų atkūrimo laiko (RTO) bei atkūrimo taško (RPO) reikalavimų.

Klientui įsigijus avarinio atkūrimo paslaugą, Baltnetos specialistai pagrindinėje infrastruktūroje įdiegia avarinio atkūrimo programinę įrangą, skirtą momentinių kopijų atlikimo valdymui ir duomenų persiuntimo organizavimui. Momentinės kopijos persiunčiamos į avarinę Baltnetos vCloud infrastruktūrą saugia VPN prieiga. Įvykus avarijai (arba norint atlikti pakeitimus pagrindinėje infrastruktūroje), virtualios mašinos aktyvuojamos avarinėje infrastruktūroje. Po avarijos padarinių likvidavimo (arba pakeitimų atlikimo) IT sistemos grąžinamos į pagrindinę infrastruktūrą.

Avarinis atkūrimas – ekonomiškas verslo tęstinumo užtikrinimo sprendimas, nes įmonei nereikia pačiai investuoti į dubliuotą infrastruktūrą. Be abonentinio mokesčio klientui reikia mokėti tik už tą laiko periodą, kai naudojami Baltnetos vCloud infrastruktūros resursai, t. y. įvykus avarijai, planinės migracijos ar testavimo metu.