Klientų aptarnavimas: 8 700 800 88

2011.07.26

UAB „Baltnetos komunikacijos“ sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos remiamą projektą

UAB „Baltnetos komunikacijos" - inovatyviausia informacinių technologijų ir duomenų perdavimo paslaugų kompanija Lietuvoje. Bendrovė siūlanti kompleksines interneto, duomenų centrų, IT priežiūros bei telefonijos paslaugas, skirtas šiuolaikiniam verslui, 2009 m. spalio 1 d. pradėjo įgyvendinti projektą „E-verslo sprendimų diegimas įmonės procesų optimizavimui"Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-166.

Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" įgyvendinimo priemonę „E-verslas LT".

Projektui įgyvendinti remiantis 2009 m. lapkričio 5 d. pasirašyta trišale sutartimi tarp UAB „Baltnetos komuniakacijos", Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, skirta iki 161 625 Lt . (intensyvumas iki 50%) Europos Sąjungos paramos, dar 161 25 Lt. įsipareigojo investuoti pats pareiškėjas. Projektas pradėtas įgyvendinti 2009 m. spalio 1 d. ir faktinė projekto pabaiga 2011 m. birželio 30 d.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įdiegta elektroninė verslo valdymo sistema, skirta didinti bendrovės konkurencingumą IT paslaugų rinkoje ir susijusiems įmonės veiklos valdymo procesams optimizuoti. Ši sistema maksimaliai atitinka įmonės poreikius, kadangi jos tikslas - optimizuoti paslaugų valdymą ir klientų aptarnavimą, pagerinti jų kokybę, sujungti visas turimas sistemas į vieną, įmonės procesų valdymui.

Projekto veiklų įgyvendinimo metu įvykę pokyčiai nesutrukdė UAB „Baltnetos komunikacijos" pasiekti užsibrežtų projekto tikslų bei numatytų pasiekti rezultatų.

 

Daugiau informacijos:

ITT projektų vadovas

Žydrūnas Mukauskas

Tel: + 370 619 91621

zydrunas.mukauskas@balt.net