Klientų aptarnavimas: 8 700 800 88

2009.12.09

„Baltnetos Komunikacijos“ prisijungia prie iniciatyvos skatinti Lietuvos įmonių konkurencingumą

Asociacija Žinių ekonomikos forumas, kurio misija – prisidėti prie įmonių konkurencingumo didinimo, kartu su partneriais įgyvendina Europos Sąjungos remiamą jungtinį projektą „SVV įmonių konkurencingumo didinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją“.

Projekto metu rengiamais mokymais bus siekiama padėti smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms kelti darbuotojų kompetenciją, tobulinti įgūdžius efektyvesniam žmogiškojo kapitalo panaudojimui, geriau planuoti įprastinius darbo procesus, ugdyti derybų, verslumo, socialinius įgūdžius, pasisemti įmonės strateginio valdymo bei vadovavimo žinių ir gauti tai liudijančius sertifikatus.

„Verslininkai, siekiantys įsitvirtinti rinkoje, mokysis dirbti konkurencingai ir sėkmingai siekti įmonės tikslų. Savo verslą pradedančios įmonės nuolat susiduria su įvairiomis problemomis, todėl joms reikia ir tobulinti darbo metodus, ir kelti kvalifikaciją. Bendradarbiaudamos įmonės keičiasi informacija, dalijasi patirtimi – štai kodėl ir inicijuojamas šis jungtinis projektas“, – tikina Žinių ekonomikos forumo direktorius Edgaras Leichteris.

Projekto partneriais pakviestos tapti septynios įmonės, tarp jų ir "Baltnetos Komunikacijos". Visos įmonės, t. y. įmonių vadovai, įmonių darbuotojai, personalo specialistai – mokymuose dalyvaus savanorystės principais.

Įgyvendinant projektą padidės smulkiųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumas darbo rinkoje, jos bus geriau informuotos apie galimybes kelti kompetenciją, apie tai, kaip nuolat atnaujinti žinias ir tobulinti įgūdžius – tokiu būdu kils verslumo kultūros ir žinių lygis, stiprės bendras šalies konkurencingumas, padidės tokio pobūdžio seminarų poreikis.

Projektui „SVV įmonių konkurencingumo didinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją“ skirtas Europos socialinio fondo finansavimas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.